Правове регулювання

 

РЕГЛАМЕНТ

Умови і правила інтернет-порталу e-parasolka.pl

 

I. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Цей регламент визначає порядок та умови використання інтернет-порталу e-parasolka.pl, зокрема права і обов'язки зареєстрованих користувачів e-parasolka.pl.
 2. Адміністратор - фірма NEUTRINO, зареєстрована в Gdańsk (адреса: ul. Grunwaldzka 472, Olivia Four, 80-309 Gdańsk), внесена до Реєстру підприємців Крайового Судового Реєстру (KRS), який веде Районний суд для Gdańsk - REGON: 191138087, NIP: 5842052678, власник бренда e-parasolka.pl.
  Сайт - інтернет-портал e-parasolka.pl, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://e-parasolka.pl, яким керує Адміністратор, згідно з умовами, зазначеними в Регламенті.

  Користувач - фізична особа, яка прийняла Правила і отримала доступ до Послуг. Користувач також може бути юридичною особою і організаційною одиницею, яка не є юридичною особою, але є суб'єктом права, і яка користується Послугами, наданими Адміністратором.
  Логін - індивідуальна адреса електронної пошти, яка є унікальним ідентифікатором Користувача на Сайті.
  Пароль - набір не менше 10 символів, призначений для підтвердження особи Користувача. Пароль необхідний для входу на сайт.
  Акаунт - набір послуг, що надаються Сайтом, а також індивідуальні налаштування Користувача, завдяки яким Користувач може відвідувати Сайт.
  Реєстрація - разова операція, завдяки якій Користувач може створити акаунт. Процес реєстрації проходить за допомогою використання реєстраційної форми, наданої Адміністратором на одній зі сторінок Cайту.
  Пакет - варіант дії Акаунта, вибраний з доступних на Сайті www.parasolka.pl/oferta.html. Пакети містять найважливішу інформацію на теми, які входять до опису продукту.
  Послуги - Послуга або Послуги, що надаються Адміністратором на умовах, зазначених у Регламенті.

  Договір - угода про надання електронних послуг між Користувачем і Адміністратором, яка встановлює взаємні права та обов'язки, про які йдеться мова в даному Регламенті. Угода, що містить положення Регламенту, автоматично укладається під час реєстрації Користувача, за умови прийняття Правил.
  Регламент - слід розуміти, як цей Регламент.

 

II. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

 1. Цей Регламент визначає принципи і умови користування Сайтом і Послугами, наданими Адміністратором, а також обсяг прав і обов'язків Адміністратора і Користувача.
 2. Власником Сайту і особою, яка надає послуги, про які йдеться в цих Правилах, є Адміністратор.
 3. Доступ до Акаунта і Послуг, які надаються Сайтом, мають тільки Користувачі, які зареєструвалися на Сайті так, як зазначено в Регламенті, або отримали доступ до Акаунта від Адміністратора.
 4. Умовою користування Сайтом і Послугами, наданими Адміністратором, є ознайомлення з Регламентом і прийняття Користувачем умов цього Регламенту.
 5. Адміністратор залишає за собою право обмежити доступ Користувачів, які не дотримувалися цих умов користування, до обраних Послуг, які пропонує Сайт.

 

III. РЕЄСТРАЦІЯ АКАУНТА НА САЙТІ

 1. Адміністратор повідомляє, що доступ до Послуг є можливий після реєстрації Акаунта на Сайті, що означає надання персональних даних Користувача Сайту, а також після виконання інших умов, зазначених у Регламенті, разом з оплатою обраного Користувачем Пакету.
 2. Після активації Акаунта Користувач вибирає відповідний Пакет, доступний на Сайті, і оплачує його.
 3. Припинення Договору настає через місяць. У разі, якщо Користувач вирішить розірвати Договір перед закінченням цього періоду, він може користуватися Акаунтом і Послугами до кінця оплачуваного періоду.
 4. Під час реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати достовірні, точні, повні і актуальні дані, які не вводять в оману і не порушують права третіх осіб.
 5. Отримання Користувачем доступу до Акаунта Користувача і користування Послугами, наданими Адміністратором через Сайт, відбувається після входу на Сайт за допомогою правильного Логіна і Пароля.

 

IV. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

 1. Адміністратор залишає за собою право модифікувати технічний спосіб реалізації Послуг відповідно до обсягу і умов, про які йдеться в цьому Регламенті, а також відповідно до наявних технічних можливостей.
 2. Для забезпечення безпеки передачі повідомлень і у зв'язку з наданими Послугами, Адміністратор вживає технічних та організаційних заходів, що відповідають ступені загрози безпеки наданих Послуг.
 3. Користувач зобов'язується:

  a)  використовувати Сайт таким чином, щоб це не перешкоджало його функціонуванню,
  б) не вчиняти таких дій, як: відправка або публікація на Сайті незапитуваної комерційної інформації, проведення IТ або будь-якої іншої діяльності з метою отримання інформації, не призначеної для Користувача,
  c) використовувати Сайт відповідно до законодавства, яке діє на території Республіки Польща, і положень Регламенту,
  д) використовувати інформацію, розміщену на Сайті тільки для особистого і внутрішнього використання. Забороняється використовувати контент в інших цілях.
 4. Адміністратор не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб і спричинення будь-якої шкоди третім особам в результаті або у зв'язку з діяльністю, яка здійснюється Користувачем, з використанням даних, зібраних Користувачем у зв'язку з наданими Послугами.
 5. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора про будь-яке порушення його прав у рамках використання Сайту, а також про будь-яке порушення правил, викладених у Регламенті.
 6. Адміністратор може позбавити Користувача права використання Контенту Сайту, а також обмежити його доступ до деяких або до всіх ресурсів Сайту або Послуг, які пропонує Адміністратор, з негайним вступом в силу, в разі порушення Користувачем Регламенту.
 7. Власник Акаунта може в будь-який час вимагати видалення Акаунта, і в цьому випадку вся інформація, надана на Сайті, яка відноситься до Акаунта Користувача, також буде видалена. Видаливши Акаунт, Користувач відмовляється від подальшого використання всіх попередньо сплачених Послуг. Оплата за невикористаний час не буде повернута.
 8. Адміністратор не несе відповідальності за контент, розміщений в оголошеннях, і залишає за собою право видаляти/блокувати оголошення без повідомлення причини.
 9. Адміністратор не несе відповідальності за якість, безпеку або легальність послуг, які продаються в рамках оголошення, за точність і достовірність їх опису, здатність рекламодавця їх продавати і платоспроможність роботодавців або посередників, які розміщують оголошення. Наскільки це можливо, Адміністратор перевіряє дані в оголошеннях про роботу і вживає необхідних заходів для усунення незаконних дій, а також таких, що суперечать цьому Регламенту.

 

V. ОПЛАТИ

 1. Використання індивідуальних Послуг, які надаються Адміністратором на Сайті, платне.
 2. Детальна інформація про ціни і параметри окремих Пакетів знаходяться на Сайті.
 3. Оплата вноситься наперед за наступний період.
 4. Під час використання Пакету Користувач може переключитися на інший Пакет у будь-який час після внесення платежу за обраний Пакет. При цьому розрахунковий період почнеться від дати платежу.


VI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Надання персональних даних є добровільним волевиявленням, але необхідно це зробити для можливості користування Послугами.
 2. Будь-які особисті дані, які будуть надані Користувачем або будуть отримані Адміністратором про Користувача, обробляються відповідно до вимог польського законодавства і, перш за все, відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС, що в подальшому іменується "RODO".
 3. Адміністратором зазначених вище персональних даних є Адміністратор.
 4. Адміністратор може доручити обробку зібраних персональних даних Користувачів іншому суб'єкту на підставі укладеного договору довірчого управління обробкою персональних даних.
 5. Адміністратор повідомляє, що отримувачами персональних даних будуть: особи, які надають хостинг Сайту, які відповідають за його безпеку, державні органи, уповноважені згідно з окремими правилами.
 6. Користувач має право на доступ до своїх особистих даних і може їх перевіряти чи виправляти, а також видаляти, направляючи відповідний запит Адміністратору.
 7. Адміністратор обробляє персональні дані Користувачів і використовує їх з метою і в обсязі, необхідним для надання Послуг, у тому числі для інформування про роботу Сайту, можливий спосіб його використання Користувачем і про необхідні дії, такі як платежі, рахунки-фактури і т. д.
 8. Правовою основою для обробки персональних даних є ст. 6 ч. 1 п. b і ст. 6 ч. 1 п. f RODO. Законним інтересом Адміністратора є проведення маркетингової діяльності в області послуг, які надаються.
 9. Адміністратор, грунтуючись на додатковій і необов'язковій згоді Користувача, має право відправляти йому маркетингову інформацію на зазначену адресу електронної пошти. Згода, про яку йдеться в попередньому реченні, може бути анульована Користувачем у будь-який час. У разі такої згоди юридичною основою для обробки персональних даних буде також ст. 10 Закону від 18.07.2002 р. про надання послуг електронним шляхом та ст. 172 Закону від 16.07.2004 р. про телекомунікації.
 10. Персональні дані будуть оброблятися протягом часу, необхідного для виконання Послуги, а також після закінчення Послуги з метою актуалізації інформації.
 11. Користувач може видалити свій Акаунт у будь-який час.

 

VII. СКАРГИ

 1. Всі скарги, пов'язані з наданням Адміністратором Послуг, і питання, що стосуються використання Сайту, слід відправляти на адресу електронної пошти kontakt[at]e-parasolka.pl.
 2. Скарга повинна містити такі відомості: ім'я та прізвище - у разі фізичної особи, або назва фірми - у разі юридичної особи або організаційної одиниці, яка не є юридичною особою, але якій закон надає правосуб'єктність, Логін Користувача та адресу електронної пошти, надані під час реєстрації, а також опис і причину скарги.
 3. Адміністратор не буде розглядати скарги, які виникли через недотримання Регламенту.
 4. Адміністратор розглядає скаргу протягом 14 робочих днів з моменту її отримання та негайно інформує Користувача по електронній пошті про порядок розгляду скарги. У ситуації, коли інформація або дані, надані в скарзі, вимагають доповнень, перед розглядом скарги Адміністратор звертається до особи, яка подає скаргу, з проханням доповнити інформацію. Час надання Користувачем додаткових роз'яснень продовжує термін розгляду скарги.
 5. Розгляд скарги Адміністратором є остаточним.

 

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністратор заявляє, що він докладе всіх зусиль, аби забезпечити Користувачам високий рівень безпеки під час використання Сайту.
 2. Адміністратор повідомляє, а Користувач погоджується з тим, що всі сповіщення, інформація або інші повідомлення від адміністратора, пов'язані з наданням Послуг, відправляються на адресу електронної пошти Користувача, вказану в реєстраційній формі або в панелі налаштувань Акаунта.
 3. Адміністратор залишає за собою право передавати частину або всі права і обов'язки, що випливають з Положень, третім особам або укладати з ними договір субпідряду, на який Користувач висловив свою згоду, будучи пов'язаним Регламентом. Користувач не може передавати або відмовлятися від прав і обов'язків, які випливають з Регламенту, без письмової згоди Адміністратора.
 4. Користувачі Сайту можуть у будь-який момент отримати безкоштовний доступ до Регламенту по посиланню, яке знаходиться на головній сторінці Сайту.
 5. З усіх питань, не врегульованих цим Регламентом, застосовуються положення Цивільного кодексу та інших законодавчих актів.