e-parasolka.pl - portal obcokrajowców

Aktualności
Prace sezonowe. O czym warto pamiętać?
2019-06-17

Słońce, wakacje, robi się ciepło i słonecznie. Jedni traktują ten okres jako czas na wypoczynek i regenerację, inni – jako możliwość dodatkowego zarobku. Zdecydowana większość pracodawców w tym okresie, potrzebuje więcej rąk do pracy. Zaczynają się prace sezonowe.

 

Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski do pracy, to już norma. Procedura legalizacji pracy jest co raz łatwiejsza (co niestety nie oznacza szybsza), zwłaszcza po tym jak ustawa z dnia 20. 07.2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wstąpiła w siłę. Zgodnie z nią, obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji mają prawo pracować w Polsce 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy tylko na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Jest to niezwykłe ułatwienie tak dla obcokrajowców, jak i dla pracodawców.

 

Nie wszyscy wiedzą, iż dana ustawa nie dotyczy prac sezonowych. Od razu trzeba zaznaczyć, iż, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca sezonowa, to praca, „wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”. 

 

Więc trzeba pamiętać, że na pracę sezonową obowiązkowo należy uzyskać zezwolenie typu S!

 

Jedną z najczęściej wybieranych przez obcokrajowców prac sezonowych w Polsce jest zbiór truskawek. Jak w takim przypadku wygląda wynagradzanie za pracę? Chociaż w 2019 roku najniższa krajowa wynosi 14,70 brutto za godzinę, warto pamiętać że nie obowiązuje ona w sektorze rolniczym. A to oznacza, że podczas, na przykład, zbioru truskawek kwota na godzinę zależy tylko i wyłącznie od tempa pracy pracownika. Wynagrodzenie za zebranie koszyka truskawek wynosi przeważnie od 2 do 3 zł za koszyk (w którym mieści się około 2 kg truskawek a który zbiera się ok 15 min).

 

Dlatego szczególnie ważne jest, żeby dokładnie przeliczyć cały dochód jaki uzyskamy podczas pracy, czas pracy. Ponadto sprawdzić firmę oraz pracodawcę, u którego planuje się pracować, poczytać opinie lub porozmawiać z ludźmi, którzy już tam pracowali. Trzeba również dobrze przeczytać umowę, (lub zwrócić się o konsultacje do sprawdzonych firm) w której obowiązkowo muszą być zawarte wszystkie szczegóły zatrudnienia: warunki pracy, sposób i termin rozliczenia, czas pracy oraz stawka (za koszyk czy za godzinę w przypadku zbioru np. truskawek), czy pracodawca zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie, kto ponosi koszty dodatkowe, np. za ubrania itd. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku prac sezonowych dużo zależy od uczciwości waszego pracodawcy.  

 

Analityk rynku: Anastazja Chlebnikowa


powrót