e-parasolka.pl - portal obcokrajowców

Aktualności

Portal e-Parasolka.pl powstał, by zebrać i w jednym miejscu zamieścić najważniejszą wiedzę potrzebną dla imigrantów, a tym samym wesprzeć ludzi, którzy zamierzają osiedlić się lub już mieszkają w Polsce czy chcą rozpocząć tu pracę lub studia. Wiedza ta pomoże zorientować się w prawie, dokumentach oraz zawiłościach proceduralnych, na które napotykają osoby, które chcą żyć i pracować w Polsce.
W PAKIETACH  zawarte są zebrane z różnych urzędów najistotniejsze zagadnienia, związane z pobytem, zatrudnieniem, edukacją i życiem w Polsce. W artykułach piszemy o aktualnościach oraz zamieszczamy cenne informacje, które z pewnością są pomocne dla osób przyjeżdżających z za granicy.  

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce to dokument, który pozwala legalnie mieszkać w Polsce. Poniżej zamieszczone zostały pomocne informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz aktualnych cen. 

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce to dokument, który pozwala na legalne przebywanie na terenie Polski. Poniżej zamieszczone zostały pomocne informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz aktualnych cen. 

Karta Pobytu

Karta Pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy.

Zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia obcokrajowców do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza nadania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy.

Wynajem mieszkania lub pokoju w Polsce dla obcokrajowców

W Polsce obcokrajowiec bez problemu może wynająć pokój lub mieszkanie. Należy pamiętać jednak, aby podpisać odpowiednio skonstruowaną umowę najmu. Należy uważnie czytać i podpisywać umowy, bo nie każda umowa najmu jest korzystna dla wynajmującego obcokrajowca.

Przyjazd i pobyt w Polsce członka rodziny obcokrajowca

Obcokrajowiec posiadający pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce może sam wnioskować o zezwolenie na pobyt w Polsce członka rodziny. Poniżej zamieszczone zostały pomocne informacje dla obcokrajowców dotyczące przyjazdu i pobytu jego członka rodziny. 

Przedszkola i szkoły dla dzieci obcokrajowców w Polsce

Dzieci obcokrajowca mogą bez problemu uczęszczać do szkół państwowych i przedszkoli w polskich miastach. W niektórych miastach są tworzone dodatkowe klasy dla dzieci z Ukrainy. Warto jest skorzystać z tych możliwości by dzieci łatwiej się aklimatyzowały w Polsce i dobrze się tu czuły.  

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemca

W Polsce można indywidualnie wykupić sobie oraz swoim bliskim ceny nie są wysokie, a ma się poczucie bezpieczeństwa i komfortu. 

Profil zaufany ePUAP dla obcokrajowca

W Polsce coraz więcej spraw urzędowych można załatwiać przez Internet, bez potrzeby obecności w urzędzie. Narzędziem ułatwiającym ten proces jest profil zaufany e-PUAP - to ogólnopolska platforma służąca do komunikacji z urzędami w ujednolicony, standardowy sposób. Poprzez założenie na platformę profilu zaufanego możemy używać podpisu elektronicznego co ułatwia wykonanie wielu koniecznych spraw. Profil zaufany ePUAP jest ważny przez 3 lata, usługa jest bezpłatna oraz bardzo prosta do wykonania. 

Tłumaczenia dokumentów z ukraińskiego, rosyjskiego, angielskiego na język polski

W Polsce jest wiele biur tłumaczeń, które zajmują się tłumaczeniami dokumentów z języka ukraińskiego, rosyjskiego na polski i odwrotnie. Ceny są ustalane przez właścicieli, dlatego warto sprawdzić kilka ofert i wybrać najbardziej optymalną ofertę. Przed zleceniem, sprawdź czy biuro posiada odpowiednie kwalifikację.

Nadanie numeru PESEL dla obcokrajowca

Numer PESEL to indywidualny numer, którym  Polacy i osoby pracujące w Polsce posługują się w urzędach.

Otwierania rachunków bankowych w Polsce przez obcokrajowca

W Polsce w niemal każdym banku obcokrajowiec może założyć konto. Wiele banków z myślą o klientach posiada pomocne zakładki czy aplikację w języku ukraińskim lub rosyjskim. To znacznie ułatwia otwieranie kont bankowych w Polsce oraz dostęp i korzystanie z założonego już konta. 

Nauka języka polskiego dla obcokrajowca

Znajomość języka w kraju, w którym się mieszka i pracuję, jest ważna dla dobrego funkcjonowania. Znając podstawy języka, z łatwością można rozmawiać, czytać umowy i ważne dla siebie informacje. W Polsce jest wiele ośrodków, które wspierają w tym obszarze emigrantów. 

Tanie przejazdy taksówkami (UBER, MyTaxi, Taxify)

W Polsce są korporację, które oferują usługi przewozowe w korzystnych cenach. Najczęściej wiążę się to z koniecznością zainstalowania aplikacji w telefonie i podpięcia karty kredytowej lub debetowej. Warto jednak skorzystać z ich usług, ponieważ w bezpieczny i tani sposób można dostać się do danego miejsca.  

Transport miejski

W polskich miastach dobrze funkcjonuje komunikacja miejska. Przed skorzystaniem z komunikacji trzeba kupić odpowiedni bilet. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zakup biletu miesięcznego, kwartalnego lub półrocznego, ponieważ im dłuższy okres ważność biletu tym ceny odpowiednio są niższe. Aby wykupić bilet miesięczny lub dłuższy należy wyrobić kartę biletu. Kartę wyrabia się w punkcie obsługi klienta komunikacji miejskiej  w danym mieście. Należy również zabrać ze sobą zdjęcie do dokumentu.

Instytucje publiczne, pomagające obcokrajowcom w różnych sytuacjach

Obcokrajowcy nie są pozostawieni sami sobie. W krytycznych sytuacjach mogą zwrócić się o pomoc do dedykowanych instytucji i otrzymają pomoc z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży granicznej, Urzędu Pracy (Referat do spraw zatrudnienia cudzoziemców).  

Rodzaje umów o pracę, które podpisują cudzoziemcy, legalnie pracujące w Polsce

W Polsce każdy przed podjęciem pracy musi podpisać umowę, która reguluje podstawowe prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Umowa jest również dokumentem, na podstawie którego można ubiegać się o ewentualne roszczenia, w sytuacji konfliktu z pracodawcą.  Nie podpisanie umowy jest równoważne z poniesieniem konsekwencji nielegalnej pracy obcokrajowca, przez pracodawcę jak i pracownika.  

Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

Studia w Polsce dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi i innych państw

Obywatele Ukrainy/Rosji/Białorusi muszą płacić za studia w Polsce, ale w niektórych sytuacjach mogą studiować bezpłatnie. Zależy to jednak od podstawy prawnej, na mocy której obcokrajowiec przebywa w Polsce. 
Warto pamiętać, że procedura ubiegania się o status studenta w Polsce jest prosta, dlatego osoba chcąca podjąć studia sama może aplikować na wybraną uczelnie w Polsce, oszczędzając przy tym swoje pieniądze. 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

W Polsce legalnością i warunkami zatrudnia obcokrajowców zajmuję się Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).  PIP ma za zadanie monitorować legalność pobytu w Polsce obcokrajowców, ich uprawnienia do wykonywania pracy, zezwolenia na pracę, posiadanie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę. A także spełnianie warunków i zasad zatrudnienia przez pracodawcę, przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie ubezpieczenia społecznego oraz przestrzeganie przepisów prawnych wobec cudzoziemca.

Kontrola graniczna 

Straż graniczna odpowiada za legalność pobytu i pracy obcokrajowca w Polsce. W celu zabezpieczenia legalności pobytu i pracy w Polsce straż graniczna może dokonać kontroli zatrudnienia i pobytu cudzoziemca.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowca

Cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej.

więcej
Jak napisać CV, które zapewni Ci łatwiejszy start w Polsce?
dodano: 2018-11-13

Pracodawcy każdego dnia dostają wiele listów motywacyjnych oraz CV. Średnio osoba rekrutująca pracownika poświęca 6 sekund na sprawdzenie jednego dokumentu. Dlatego w tym czasie należy zainteresować rekrutera na tyle, aby chciał przeczytać całość oraz zaprosić aplikanta na rozmowę. Jakie elementy są ważne, jaki wybrać styl oraz na co zwracają szczególną uwagę pracodawcy znajdziecie w dalszej części artykułu.

czytaj więcej
Polska krajem gościnnym dla obywateli znad Dniepru
dodano: 2018-11-12

Polska jest jednym z najchętniej wybieranych krajów do zamieszkania w celach zarobkowych i edukacyjnych przez obcokrajowców. W 2018 roku rozpatrzono już blisko 150 tys. wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce w tym ok. 110 tys. zapadło decyzji pozytywnych. Obecnie na terenie Polski zamieszkuje najwięcej obywateli Ukrainy ok. 1,5 mln osób.

czytaj więcej
Bezrobocie oraz rynek pracy dla obcokrajowców w Polsce
dodano: 2018-11-12

Już dawno dla pracowników w Polsce sytuacja na rynku pracy nie była tak korzystna jak teraz. Średnia stopa bezrobocia dla całego kraju z początkiem 2018 roku wynosiła 6,9%.
Jest to bardzo dobry czas na znalezienie czy zmianę pracy oraz negocjacje wynagrodzenia, ponieważ brakuje odpowiednych pracowników

 

 

czytaj więcej